Fundusze UE

INDATA Software Division Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013.

fundusze_ue

Profesjonalne usługi
dla rozwoju twojego biznesu

>Tytuł projektu:

“Wdrożenie systemu klasy B2B integrujacego zarządzanie procesami zachodzącymi pomiędzy przedsiębiorstwem WDSP Sp. z o.o. i Partnerami”

Całkowita wartość projektu:

987 296,40 PLN

Wkład EFRR:

402 934,00 PLN

Beneficjent:

INDATA Software Division Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 1
50-077 Wrocław
kontakt@wdsp.pl

Krótki opis projektu:

Projekt będzie polegał na zakupie usług w zakresie zaprojektowania oprogramowania realizującego integrację systemu informatycznego Indata Software Division Sp. z o.o. i jego partnerów biznesowych oraz zakupieniu licencji na to oprogramowanie i jego wdrożenie w działalności firmy.